12 M 14 M 15 M 18-19 M

PRESTAZIONI 12 M 14 M 15 M IBRIDA 18-19
A Altezza di lavoro 12,06 m 13,90 m 14,80 m 19,00 m
B Altezza piano calpestio cestello 10,06 m 11,90 m 12,80 m 17,00 m
C Larghezza 1,78 m 1,80 m 1,80 m 2,20 m
D Lunghezza 3,17 m 3,30 m 3,30 m 3,95 m
Dimensione cesta 2,45 x 1,45 m 2,55 x 1,73 m 2,70 x 1,60 m 3,90 x 2,00 m
E Lunghezza estensione 1,20 m 1,40 m 1,50 m 2,00 + 0,90 m
F Altezza a riposo 2,44 m 2,69 m 2,95 m 3,20 m
G Altezza ringhiere abbassate n. d. 2,08 m 2,05 m 2,40 m
Portata 450 kg 350 kg 500 kg 540 kg
Numero persone 2 2 4 3
Peso 4110 kg 4760 kg 4850 kg 8300 kg
MATERIALI
Schema